View • View

  View

  View  中職在季中的會議中決定,在今年季後實施「保留球員名簿」,目的是為了「有利球團戰力補強及增加球員流動性,並兼具考量選手生涯規畫之意義,實施季後宣告保留球員制度。」

 • View

  View

  View • 義大犀牛9局逆轉首度封王(2) (圖)

  var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime();

 • View

  View

  制度中規定球團最多可以保留60名球員,首屆實施各隊皆未超標,四隊最多僅58名。 • View

 • View

  臺北市文山區留學貸款

 • View • var lightbox_ult_mid="spotlight_article_embedded1",lightbox_ult_mit="Article Body",lightbox_ult_site="news",lightbox_ult_region="TW",lightbox_ult_lang="zh-Hant-TW",lightbox_default_spaceid="2144404922";

 • Close

 • View

  View

  四隊各保留球員人數已桃猿和富邦最多有58名,居次的是兄弟有57名,他們陣中的彭政閔和王勝偉,在季後宣布行使FA;最少的是統一,只有53名。 • View

  View

 • View

  View • View

  View

  中職今公開各隊的季後保留名單,結果四隊4隊皆未編滿,Lamigo桃猿、富邦悍將人數最多,皆有58名保護球員,而統一最少,僅有53名。 • View • View  花蓮縣豐濱鄉個人信用貸款 • View  View

 • 臺南市龍崎區青年創業貸款者

  View • View • View

 • 臺東縣長濱鄉汽機車借款  View  1 - 25 / 30

 • 1 / 30

 • 中央社

  2016年10月29日週六 台北標準時間下午10時15分

  Share to Facebook

  Share to Twitter

  Share to Pinterest  View

  Previous imageNext image

  View

  var t_MediaGalleryBobaSpotlight_end = new Date().getTime(); 其他推薦文章
 • 文章標籤
  創作者介紹
  創作者 xhrppvjvn7 的頭像
  xhrppvjvn7

  購物狂

  xhrppvjvn7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()